Ó, Pane, díky

Jednotlivé hlasy v MP3: SOPRÁN, ALT, TENOR, BAS