Slivická střela

spis

PAMĚTNÍ SPIS

POSLEDNÍ STŘELY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Z 11. KVĚTNA 1945

V nočních hodinách ze dne jedenáctého na dvanáctého května roku 1845 skončila v krajině mezi osadou Slivice a městečkem Milín poslední bitva druhé světové války v Evropě. Do stěny slivického kostela dopadl jeden z posedních dělostřeleckých granátů této památné bitvy. Vitěznou palbou děl a „kaťuší" Rudé armády vojsk generalporučíka K. V. Svidorova, byl zničen poslední houževnatý odpor nacistických vojsk generála Schörnera.

Při odstřelování německých pozic, soustředěných mimo jiné i v osadě Slivice, bylo zasaženo i zdivo chrámu. V masivní zdi vznikl po nárazu nepatrný kráter, větší škody tímto zásahem nevznikly, protože k explozi nálože nedošlo.

Po skončení války byl náboj ze zdiva odstraněn, pyrotechniky zneškodněn a do místa dopadu byla zasazena symbolická střela (cvičný školní náboj) na paměť budoucím generacím. Přesné datum výměny střely není dochováno, oprava fasády a zahlazení škod války na budově bylo provedeno v roce 1947. Při následné opravě omítek na počátku sedmdesátých let bylo pod střelou ve fasádě zhotoveno památné datum bitvy 11.5.1945. V roce 1965 navštívil toto památné místo generálporučík K.V.Sviridov. Z jeho podnětu byl vybudován na návrší mezi Slivicí a Milínem Památník vítězství, který byl odhalen dne 10. května 1970, k příležitosti 25. výročí památné bitvy.

9. června 1981 navštívili Milín veteráni Velké vlastenecké války soudruzi M. Kirpičev a.N. Arsinin. Z jejich podnětu došio k podrobnému průzkumu a rekonstrukci místa dopadu střely. 17. června 1981 byla provedena odborná expertiza náboje, který byl za tím učelem vyjmut ze zdiva. V místě uloženi ani v náboji nebyly nalezeny žádné písemné doklady. Školní - cvičný naboj německé výroby, pocházející z válečné kořisti Rudé armády, byl po odstranění cvičné náplně použit k uloženi tohoto pamětního spisu.

Milín má v době zakládání spisu 2905 obyvatel. Jeho součástí je 15 osad a vesnic, které tvoří společně největší střediskovou obec okresu Příbram. V květnu roku 1975 se stal Milín nnositelem Vyznamenání za zásluhy o výstavbu.

Náš kraj žije již 37 let v míru a bez válečných hrůz. Pozemky, na nichž se odehrálo poslední dějství II. světové války v Evropě, obhospodařuje JZD se jménem památného dne bitvy - 11. května. Tímto významným dnem, kdy do našeho kraje přišel mír a svoboda, byla nazvána také hlavní ulice Milína.

Duplikát tohoto pamětního spisu je uložen v archivu milínské kroniky.

V Milíně 11. května 1982.