putování sv. rodiny

Moji milí,

myšlenku putování Svaté Rodiny do Betléma jsme převzali z dobříšské farnosti. Na Dobříši bylo putování Sv. Rodiny koncipováno jako dětská příprava na vánoční svátky. My bychom ale chtěli toto putování nabídnout nám všem, protože i my bychom si měli uvědomit v adventní přípravě odmítnutí, se kterým se setkával Kristus od okamžiku svého vtělení. Zároveň bychom chtěli, aby nám „předávání“ Sv. Rodiny pomohlo utvrzovat a posilňovat naši farní rodinu. Idea je taková abychom střídali při jednotlivých zastaveních rodiny i ty z nás, kteří žijí samotně. Jde o to, abychom si k sobě navzájem „prošlapávali cestu“, a možná v některých případech bourali zeď nezájmů a lhostejností. Není to jen nějaký infantilní (dětinský) pokus, ale vnímám to jako velmi seriózní příležitost k přípravě na setkání s vtěleným Synem Božím, vždyť o tom přece je advent. Zastavení v rodině jsou koncipované tak, aby celá rodina se setkala a spolu „pohostila“ poutníky. Můžete na ten večer pozvat i sousedy nebo známe. Navrhuji také, aby děti poslaly následující rodině nějaký dárek (skutečně malou drobnůstku např. čokoládku). Po příchodu rodina dostane dáreček a při odchodu zase vybaví Josefa a Marii dárkem jiným. Jde spíše o ochotu rozdělit se, o dispozici srdce, než o něco materiálně hodnotného. Důležitým okamžikem je skutečnost, že Josef s Marií byli odmítnutí, ale my je odmítnout nechceme a proto je zveme do našich domovů. Tato návštěva nám zároveň pomůže se aspoň na chvíli zastavit a vnímat dobu přípravy na svátky. Texty pro návštěvu jsme převzali (s malými úpravami) z již hotových textů dobříšské farnosti, jsou to jen návrhy, které můžete použít. Pokud to uděláte jinak, rádi bychom věděli jak, a třeba příští rok bychom to zakomponovali jako další návrh textů pro putování Sv. Rodiny. Přeji Vám hodně duchovních zážitků.

 

P. Robert


Při příchodu Josefa a Marie

Josef s Marií kdysi dávno putovali z městečka Nazaret do Betléma. A nebyla to snadná cesta. Tehdy lidé chodili pouze pěšky. Navíc Maria čekala dítě a tak putování pro ni bylo velmi obtížné. A co víc, cesta z Nazaretu do Betléma je dlouhá přes 120 kilometrů.

Josef a Maria šli tedy několik dnů. Občas se svezli na oslíkovi. A když přišli konečně do Betléma, už nikde nenašli místo, kde by mohli přespat. V celé Palestině se tehdy konal soupis lidí a všichni se museli dostavit do místa svého rodiště. To proto bylo tolik poutníků a proto také byly všechny hostince zaplněné. Všude je odmítli. Snad nějaký člověk, kterému se zželelo Marie, poradil jim přístřešek pro zvířata. A tak nakonec museli přespat venku u zvířátek.

Dnes také k nám přišli Josef a Marie na své pouti do Betléma. Jsou unavení a vyčerpaní. Najdou u nás místo, kde by mohli přespat? Přijmeme je? Dokážeme se s nimi rozdělit o kousek místa a trochu jídla?

Maria čeká dítě. Jeho jméno známe, ale víme, co všechno pro nás vykonal?

Když tedy Josef a Maria přišli k nám, přinesli sebou do našeho domu samotného Božího Syna. Proto se společně s nimi pomodleme:

Modlitba:

Pane Ježíši, vítáme Tě u nás doma. Děkujeme Ti, že jsi spolu s Pannou Marií a svatým Josefem přišel k nám. Nechceme Tě odmítnout jako kdysi v Betlémě. Prosíme, zůstaň s námi. Přijmi naší pohostinnost. Ať je Ti u nás dobře!

Večer 1

U místa, kde jsme Josefa s Marií uložili, se sejdeme a společně se pomodlíme:

Děkujeme Ti, Pane Ježíši, za dnešní den. Za to, že jsi přijal pozvání k nám do našeho domova. Chceme Ti poděkovat za všechno hezké, cos nám dal (můžeme sami doplnit, za co chceme poděkovat). A prosíme o Tvoji ochranu.

Otče náš.


Ráno 2

U místa, kde jsme Josefa s Marií uložili, se sejdeme a společně se pomodlíme:

Dobré ráno, Pane Bože. Děkujeme Ti, že nám dáváš nový den. Prosíme Tě, abys nás dnes chránil. A také Tě prosíme (můžeme sami doplnit, za co chceme prosit).

Otče náš.

Večer 2

U místa, kde jsme Josefa s Marií uložili, se sejdeme a společně se pomodlíme:

Přečteme si vyprávění z evangelia podle Lukáše kapitola 2, verš 1 až 20. (Lk 2, 1-20). Pak můžeme spolu hovořit o tom, co to znamená pro nás, že se Pán Ježíš narodil. (Důležité, abychom konstatovali, že nás přišel zachránit, že se můžeme k Němu obrátit v jakékoliv obtížné situaci. Uvědomit si vlastní zkušenost s Boží pomocí.)

Děkujeme Ti, Pane Ježíši, za dnešní den. Za to, že jsi přijal pozvání k nám do našeho domova. Chceme Ti poděkovat za všechno hezké, cos nám dal (můžeme sami doplnit, za co chceme poděkovat). A prosíme o Tvoji ochranu.

Otče náš.


Ráno 3

U místa, kde jsme Josefa s Marií uložili, se sejdeme a společně se pomodlíme:

Dobré ráno, Pane Bože. Děkujeme Ti, že nám dáváš nový den. Prosíme Tě, abys nás dnes chránil. A také Tě prosíme (můžeme sami doplnit, za co chceme prosit).

Otče náš.


Před odnesením do další rodiny, rozloučení:

Děkujeme Ti, Pane Ježíši, že jsi byl u nás na návštěvě s Tvojí maminkou a svatým Josefem. Děkujeme Ti, za všechno dobré, správné a spravedlivé, co nám dáváš. Nezlob se na nás, jestli jsme něco neudělali dobře. Prosíme Tě, buď s námi. Amen